Anet Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 75/5

81-389 Gdynia

tel.   +48 58 620 90 09

email:  anet@anet.com.pl

Więcej informacji na temat oprogramowania Bestmix® na stronie:  www.bestmix.pl

 

NIP 958-13-46-471

KRS 0000212153

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy